Early warning

Varsel om økning av priser

Vi ønsker å gi et tidlig varsel til kundene våre om mulige prisendringer fremover. Dette fordi vi følger med på markedet og siden Q4 i 2020 så har vi sett betydelige prisøkninger på råvarer. Vi blir i tillegg stadig informert av våre leverandører om råvarebrist. Disse endringene vil naturlig nok ikke bare gjelde for råvarer som kobber, plast, lithium og elektrolytt, men også komponenter som inngår i kretskort etc. Dette kan ha relativt store konsekvenser for det ferdige produktet.

Dette kommer i tillegg til fraktutfordringene vi allerede kjenner til. Leveringstidene og det man betaler for frakten (fra for eksempel Kina og Sør-Øst Asia) er usikre i hvert fall ut 2021, men muligens enda lengre. Dette påvirker også priser på det endelige produktet.

Dersom dere vet at dere kommer til å trenge varer i løpet av 2021 vil vi anbefale dere på det sterkeste å legge inn bestillinger nå.