Flerårig avtale signert med Partnerplast

Bidrar til tryggere navigering
Foto: Kystverket

Det er en glede å annonsere at Gylling har inngått en flerårig avtale med Partnerplast. Vi har siden 2019 levert batterier til Kystverkets Dirigens Mini og Dirigens Lux. Dirigens er lanterner som er plassert i ytterkant  av farleden, og bidrar til trygg og intuitiv navigering langs hele norskekysten. Dette er autonome systemer hvor batteriene drifter både lanternen og en LED lampe som indirekte lyser opp selve kjeglen. Batteriene er dimensjonert for kontinuerlig drift gjennom hele året og lades kun av solcelle paneler. For å oppnå dette utførte Gylling mekanisk og teknisk design av et Li-Ion batteri som er spesielt tilpasset applikasjonen.

For de spesielt interesserte så kan vi fortelle at én batteripakke består av 300 Li-Ion celler og flere batteripakker kan sammenkobles for økt kapasitet. Vi har også laget nødvendig verktøy for produksjon av plastdeler til batteripakken. 

Og om du er nysgjerrig på nummereringen så sier kystverket følgende: «Kjegla har en refleks i samme farge som lanternen, og har påmontert et nummer på hver side av kjegla. Nummeret er likt med de to siste sifrene i fyrlistenummeret. Partall på babord (rød) side av seilingsleia, og oddetall på styrbord (grønn) side i seilingsleias hovedretning. Tallene øker i leias seilingsretning, og skiller ut den enkelte installasjon.»