Loddetrening og kurs

Lodding er en viktig del av jobben for å produsere batteripakker
Kenneth og Camilla på loddetrening og kurs før påske

Lodding er en viktig del av det å lage batteripakkene som kundene våre etterspør. Vi sørger derfor for å holde en svært høy standard på loddingen, for å sikre kvaliteten på sluttproduktene våre. Camilla og Kenneth er ekspertene på huset, og sørger for å holde teknikken vedlike, og resertifiserer seg derfor jevnlig. Før påske var de hos Betek consult, på loddetrening og kurs i henhold til IPC 610.