Vi bidrar til å stoppe smitte

Desinfisering er et dagsaktuelt tema
Maskinen i bruk

Decon-x har designet en desinfeksjonsrobot som er plassert hos mer enn 110 helseinstitusjoner rundt omkring i landet. For at PC’en i maskinen skal være sikret strøm, så brukes Gylling sine litiumbatterier, LiFePo4. DX1 er en intelligent desinfiserings-robot som effektivt fjerner selv de mest resistente mikrober, også virus som er mer resistente enn koronavirus.

Desinfeksjonsteknologien fyller områdene med en tørr tåke, prosessen kontrolleres og verifiseres ved bruk av sensorteknologi og gir brukeren beskjed om at prosessen er utført korrekt og at 99.9999% av alle mikrober har blitt fjernet i området.

Gylling er stolt av å bidra til innovativt smittevern på denne måten.

Tørr tåke brukes for å fjerne mikrober på en sikker måte