Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.
Banner image

Spesialdesign av batteripakker til havbruksnæringen

Gylling Teknikk hjelper kunder innen havbruk og fiskeri å sørge for bærekraftig vekst og god fiskevelferd ved å fokusere på teknologiske nyvinninger. Vi har flere prosjekter innen akvakultur og fiskeri.

Norsk havbruksnæring

Havbruksnæringen er den nest største eksportnæringen vi har her i landet. Det jobber over 40 000 i denne næringen dersom man inkluderer arbeidsplasser i teknologi- og leverandørindustribedrifter som leverer til havbruk rundt omkring i landet.  Kunnskap, lang erfaring og teknologi gjør at Norge er konkurransedyktige på det globale markedet. 

De siste årene har Gylling hjulpet havbruksnæringen med batteripakker til høyteknologiske nyvinninger. Vil du vite mer?

Skreddersøm er noe av det mest spennende vi gjør

Fra idé til ferdig produkt

Vi tok en prat med Nicolai Kaas Iversen, prosjektingeniør i batteriavdelingen på Gylling.  

"Skreddersøm er noe av det mest spennende vi gjør", sier Nicolai. "Det å jobbe med kunden for å løse en utfordring, er utrolig morsomt, Man får være med helt fra idé frem til det å levere et ferdig produkt, det være en prototype eller en serieproduksjon.  Nært samarbeid med oppdragsgiver gjennom hele prosjektet er avgjørende for best mulig resultat. Som da vi utviklet et batteri som gjorde det mulig for fiskefartøy å måle mengde og størrelse på fisk i trålen. Batteriet kommuniserer med alt av sensorikk, og gjør at man har full oversikt fra broen. 


Gangen i et prosjekt

Vi jobber blant annet med kunder som løser et kjent problem for fiskeoppdrettere.

Spesialdesign og standardprodukter

Et velkjent problem innen fiskeoppdrett er vasking av merdene. For at fisken ikke skal bli stressa har man utviklet en måte å kjøre en stillegående og kontinuerlig prosess. Vi har jobbet med et selskap som har automatisert denne prosessen, og har utviklet en robot drevet at et svært sofistikert smartbatteri som er skreddersydd for dette formålet. Smartbatteriet er utviklet av Gylling. 

«Vi har også standardbatterier til havbruksnæringen» skyter Einar Tolpinrud inn, avdelingsleder for batteriavdelingen. "Vi har for eksempel levert standard litiumbatterier (LiFePo4) til foringsautomater. Vi har også et par andre prosjekter der vi kan benytte standardbatterier kombinert med Victron sine unike styringssystemer".