Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Samarbeid med Rud VGS
Kompetanseheving

 

Ruddsletta, 14.09.2023

Rud Videregående skole (heretter kalt Rud VGS) tok kontakt tidlig i 2022 for å høre om et potensielt samarbeid med oss og vi ønsket denne muligheten hjertelig velkommen.

Rud VGS er en yrkesskole som tilbyr blant annet utdanning innen «Elektro og datateknologi» og «Teknologi og industrifag». Gylling Teknikk kan bidra til kompetanseheving innen disse fagene og synes derfor at et samarbeid var spesielt interessant. I tillegg ligger skolen et steinkast unna, noe som ville gjøre et samarbeidet enda lettere.

Vi hadde en interessant dialog og ble enige om at begge parter var tjent med et samarbeid der vi kunne fokusere på kompetanseheving. Samarbeidsavtalen har en varighet på 4 år gjeldende fra skoleåret 2021/2022, med mulighet for forlengelse.

Gylling Teknikk ønsker å tilby elever og ansatte ved skolen kompetanseheving innen de fagområdene der vi er gode, batteri og elektro. Vi ønsker også å gi elever og faglærere muligheten til å delta på kurs og seminarer som vi gjennomfører, både for oss internt i bedriften, men også når vi inviterer kunder og samarbeidspartnere til vårt årlige teknologiseminar.

Vi har allerede, og vil komme til å fortsette å tilby, elever praksis i bedriften avhengig av vårt behov og elevers interesseområder. Vi tilrettelegger for bedriftsbesøk fra Rud VGS.  På lengre sikt er målet til Gylling Teknikk å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

Skolen ser fordeler ved at elevene har så mye kontakt med arbeidsmarkedet i løpet av utdanningen som mulig. De mener at det gir et godt grunnlag for å gjøre realistiske utdannings- og yrkesvalg.

Samarbeidet innebærer at Rud VGS bidrar med en faglærer som følger opp elever som har praksis i bedriften. De inviterer representanter fra bedriften til relevante kurs og seminarer.

Samarbeidet skal motivere elever til å delta aktivt i eget læringsarbeid og skal bidra til en god samarbeidsarena for gjensidig utvikling.

Samarbeidet med Rud VGS har blant annet ført til at flere elever har vært på praksis hos oss, og at vi har vært på skolens åpne dag. Vi tror det er et enda større potensiale for samarbeid, og gleder oss til å se hva vi kan få til fremover.

Interessert i et samarbeid med oss?