Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Batterigjenvinning
Hvorfor det er viktig, og hva du kan gjøre.

I en verden drevet fremover av teknologi og elektronikk er batterier en uunnværlig del av dagliglivet. Vi er avhengige av disse små kraftpakkene for å holde alt fra mobiltelefoner til elbiler i gang. Men hva skjer når batteriene når slutten av levetiden sin? Svaret må være batterigjenvinning, en avgjørende praksis for å sikre en bærekraftig fremtid og god energisikkerhet.

4 grunner til at gjenvinning av batterier er bra for miljøet

  • Det reduserer miljøpåvirkningen av batteriavfall
  • Det fører til lavere klimagassutslipp
  • Det bidrar til bruk av elektrisitet fremfor andre energikilder
    (Positivt i Norge der elektrisitet er produsert ved hjelp av vannkraft)
  • Det reduserer naturødeleggelser ved utvinning av nye ressurser

Batterier inneholder en rekke materialer, inkludert metaller som litium, kobolt og nikkel, samt andre ressurser som kan være skadelige for miljøet hvis de ikke håndteres riktig. Dessverre kaster noen fremdeles batterier i restavfall, og dette kan gi svært uheldige konsekvenser for miljøet. Når batterier brytes ned på deponier, kan farlige kjemikalier lekke ut i jorden og forurense både vann og luft. Dersom brukte batterier ikke lagres på riktig måte, kan det i verste fall føre til brann. Et tips for når du skal levere inn batteriene: teip polene på batteriene. Forbrukere leverer inn batterier på butikken eller gjenvinningsstasjonen. Importører bestiller henting av Batteriretur®. For innlevering til oss av litiumbatterier se her.

Gylling Teknikk AS var med å starte Batteriretur® i desember 1993. Det godkjente returselskapet samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Allerede i 1994 ble det samlet inn 100% av alle blybatterier. Siden den gang har mandatet blitt utvidet til ikke bare å gjelde blybatterier, men alle typer (batterier). 

Som Batteriretur sier selv:

«Alle batterier skal samles inn for gjenvinning og ingen batterier skal i restavfallet».

Batteriretur® holder til i Fredrikstad og har tre selskaper som er organisert under merkenavnet Batteriretur®. Les mer her.

Batterigjenvinning er løsningen som bidrar til å minimere miljøpåvirkningen av batteriavfall. Ved å gjenvinne materialene i brukte batterier, kan vi redusere behovet for utvinning av nye ressurser, noe som igjen reduserer miljøødeleggelser knyttet til gruvedrift og raffinering. I tillegg reduserer gjenvinning av batterier også mengden avfall som havner på deponier.

Visste du at 100% av blybatterier i Norge resirkuleres? Til og med plastkassen som holder batterier blir til nye kasser, og alt inni kassen brukes igjen.

Gjenvinningsgraden til alkaliske batterier (de vanlige AA og AAA som alle har hjemme), er opptil 75% og det jobbes stadig med å forbedre denne prosenten.

Dette har ikke kommet av seg selv. Å iverksette et effektivt batterigjenvinningssystem krever samarbeid fra alle aktører, inkludert forbrukere, produsenter og myndigheter. Forbrukere kan bidra ved å levere inn brukte batterier til gjenvinning i stedet for å kaste dem i vanlig søppel. Produsenter og importører kan spille en rolle ved å utvikle batterier som er enklere å gjenvinne og ved å ta ansvar for å håndtere avfall fra produktene de selger. Alle steder som selger batterier plikter å ta imot batterier (i samme kategori) til gjenvinning. 

Nær samtlige kommuner har avfallsmottak hvor man kan levere brukte batterier. Det finnes over 20.000 steder i landet hvor man kan levere dine batterier. Nettverket av samarbeidspartnere som Batteriretur har bygget opp, i tillegg til det ansvaret som både selskaper og privatpersoner tar, gjør at nordmenn er blant de beste i verden på innsamling og gjenvinning av batterier.

Batterigjenvinning er helt nødvendig for å oppnå en bærekraftig fremtid. Ved å minimere miljøpåvirkningen av batteriavfall, redusere behovet for nye ressurser og kutte klimagassutslipp, legger vi grunnlaget for en mer ansvarlig og miljøvennlig tilnærming til teknologien som driver vår verden. Gjennom felles innsats kan vi sikre at batteriene som holder våre enheter i gang, ikke blir en byrde for planeten vår, men heller en ressurs for en grønnere fremtid.

 

Denne artikkel er skrevet med noe hjelp fra KI.