Bærekraft i fokus

Gylling har fokus på bærekraftig utvikling og tenker grønt. Vi er medlemmer av Grønt Punkt Norge, Batteriretur AS, Rebat AS og Renas AS. 

Gylling tar miljøansvar

Gylling Teknikk AS er en norsk privateid bedrift som er sitt miljøansvar bevisst. Vi må alle bidra til å ta vare på de ressursene vi har og bruke de på best mulig måte. Som et av Norges ledende selskap innen batteri og elektromekanikk, har vi leverandører på flere kontinenter, en stor kontaktflate. Året rundt sørger vi for at produkter fra hele verden når fram til kunder i Norge. Da er det viktig at kundene våre kan stole på at vi kjenner leverandørene våre og at vi sikrer oss at de følger lover og regler. Vi tilstreber at kundene skal få de beste produktene tilgjengelig på markedet og skal få best mulig service.  Det er også viktig at kundene våre vet at når produktene ikke lenger er i bruk, kan de leveres tilbake til oss, så vi kan sørge for at de blir resirkulert.

Retur og resirkulering av EE-avfall
Gylling er medlem av Renas, Norges ledende returselskap for EE-avfall. De håndterer produsentansvaret til Gylling. Vi har også andre underleverandører som tar seg av innsamling og selve resirkuleringen.

Avfall er en viktig ressurs og kildesortering er et felles ansvar. EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall) inneholder verdifulle materialer som er verdt å ta vare på og gjenbruke, samtidig som en rekke av stoffene kan være skadelig både for miljøet og helsen.

De fleste vet at EE-produkter ikke skal kastes i restavfallet etter bruk, men må leveres på mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter. Privatpersoner kan levere EE-produkter gratis direkte til forhandler. EE-produkter som ikke lenger er i bruk, kan leveres tilbake til Gylling, så sørger vi for at det blir levert til resirkulering.

Gjenvinning av batteri
Gylling er medlem av Batteriretur, som vi har avtale med om henting til gjenbruk.
Jo lengre levetid et batteri har, jo mindre miljøavtrykk vil det gi. Vårt mål er derfor å alltid tilby kunden de mest teknologisk avanserte batteriene, tilpasset bruksområdet. Levetiden til batterier forlenges stadig, ved hjelp av ny teknologi, men selv de mest avanserte batteriene må byttes ut innimellom. Og da er det viktig at dette gjøres på en forsvarlig måte. Batterier inneholder kjemikalier og råstoffer som kan brukes igjen i nye batterier. Mye av blyet i blybatterier som produseres i dag, er gjenvunnet fra gamle batterier. Batteriretur sørger for at mest mulig materialer går tilbake i ny produktsjon.

Vi følger nøye med på de til enhver tid gjeldende forskrifter om håndtering og gjenbruk av merkepliktige batterier. Vi sørger for sikker lagring av alle batteriene vi mottar inntil de hentes av Batteriretur for resirkulering.

Visste du at privatpersoner kan levere batterier der man kjøper nye? Eller at nær samtlige kommuner har avfallsmottak hvor man kan levere brukte batterier? Det finnes over 20.000 steder i landet hvor du kan levere dine batterier. Nettverket av samarbeidspartnere som Batteriretur har bygget opp, i tillegg til det ansvaret som både selskaper og privatpersoner tar, gjør at nordmenn er blant de beste i verden på innsamling og gjenvinning av batterier.