Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Er du godt nok sikret mot arbeidsulykker?

De fleste er flinke til å sørge for personlig verneutstyr, men er du like flink til å sikre anlegget du jobber på?

Er du godt nok sikret mot arbeidsulykker?

Gode sikkerhetsrutiner og lett tilgjengelig lockout-utstyr sikrer en tryggere arbeidsdag.

De fleste er flinke til å sørge for eget verneutstyr, men det er like viktig å sikre selve arbeidsplassen. Da trenger man et sett med gode sikkerhetsrutiner, og et utvalg av hengelåser og sikkerhetsutstyr som er designet for å holde deg og dine kollegaer trygge.

Arbeidstilsynet anbefaler «Lås og merk»

«Lås og merk» - lockout/tagout - er en essensiell metode for å sikre trygt vedlikehold av maskiner. Denne metoden garanterer at maskinen er koblet fra energikilden, og tydelig merket som utilgjengelig, mens man utfører vedlikeholdsarbeid. Ifølge Arbeidstilsynet er dette avgjørende for å unngå farlige situasjoner som kan føre til alvorlige skader og dødsfall.

Ta kontroll over farlig energi

Over halvparten av arbeidsulykkene i Norge skjer i forbindelse med vedlikehold av maskiner. Dette skyldes noen ganger at maskiner fortsatt kan inneholde energi, selv etter at de er stanset. Uten en god sikkerhetsprosedyre kan arbeidstakere risikere alvorlige skader eller dødsfall på grunn av ukontrollert energi i maskinene.

Lås og merk innebærer kartlegging av farlig energi, låsing og merking av utkoblingsenheter før arbeidet starter, og autorisert fjerning av lås og merke når arbeidet er ferdig. Ved å implementere denne rutinen som en standard sikkerhetsprosedyre, kan bedrifter redusere risikoen for alvorlige ulykker og sikre en tryggere arbeidsplass for alle.

Gylling Teknikk tilbyr mange forskjellige hengelåser og sikkerhetsutstyr som hjelper deg med å gjennomføre viktige sikkerhetsrutiner. Vi har hengelåser i ulike størrelser, med forskjellige nøkkelsystemer og fargekoding for å skille mellom ulike anlegg eller forskjellige arbeidslag. Alle hengelåsene er tilgjengelig med både metallbøyle, ikke-ledende nylonbøyle og stålwire.

Se hele vårt lockout tagout sortiment her