Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Har du kontroll på lockout/tagoututstyret?

Mange har Lockout/Tagout-utstyr, men vet du hvor det er når du trenger det? Vi har oppbevaringsløsninger for det meste.

Holder du styr på Lockout/Tagout-utstyret ditt?

Riktig Lockout/Tagout-utstyr kan bety forskjellen mellom en sikker arbeidsplass og potensielle ulykker. Men hvor er utstyret når du trenger det?

Ulykker med strøm er dessverre altfor vanlige. Hvert år rapporteres det om et ca. 500 hendelser til Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Samtidig melder Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI om rundt 3000 hendelser årlig som krever medisinsk behandling eller oppfølging.

Det er også bekymringsfullt at hver elektriker i gjennomsnitt opplever fire strømgjennomganger per år, noe som totalt resulterer i rundt 120 000 hendelser årlig.

Kostnadene ved sykefravær er enorme, i tillegg til påkjenninger og ettervirkninger hos de rammede som ikke bare kan måles i penger.

Hvorfor skjer disse ulykkene?

Det er flere faktorer som spiller inn. Manglende måling før arbeidet starter og utilsiktede tilkoblinger er noen av de vanligste årsakene.

Det er essensielt at man praktiserer «Lås og merk» - lockout/tagout – for å sikre låsing og merking av utkoblede maskiner under vedlikehold. Manglende bruk av Lockout-utstyr kan skyldes dårlig opplæring og håndhevelse av sikkerhetsprosedyrene, eller at utstyret ikke er lett tilgjengelig når man plutselig trenger det.

Hvem har ansvaret?

Ifølge Arbeidstilsynet har både arbeidstaker og arbeidsgiver et ansvar for å opprettholde sikkerheten på arbeidsplassen.

Arbeidsgivere har et stort ansvar for å utarbeide, revidere og vedlikeholde systemer for retningslinjer, rutiner og fremgangsmåter, samt å sørge for at nødvendig utstyr, inkludert Lockout/Tagout-utstyr, er tilgjengelig og brukes på riktig måte.

Arbeidstakere må sette seg inn i, og følge sikkerhetsrutiner og passende fremgangsmåter.

Hos Gylling Teknikk finner du oppbevaringsløsninger for sikkerhetsutstyr som bidrar til å skape en tryggere arbeidsplass.

Vi har et stort utvalg av både stasjonære og bærbare produkter for oppbevaring og transport av lockout-utstyr.

Utforsk hele vårt lockout tagout sortimentet her.