Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Har utstyret en fast plass i produksjonen?

Er alle maskiner tømt for energi og låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår?

Gi sikkerhetsutstyret en fast plass i produksjonen

Alle maskiner skal være tømt for energi, låst og merket så lenge det pågår vedlikehold. Er sikkerhetsutstyret lett tilgjengelig på arbeidsplassen?

For å opprettholde en sikker arbeidsplass, er det avgjørende å ha klare rutiner for håndtering av farlig energi under vedlikeholdsarbeid.

Det betyr blant annet at man må få på plass «Lås og merk»-prosedyrer i produksjonen for å sikre trygge arbeidsforhold.

Gylling Teknikk har en enkel boks for oppbevaring av Lockout/tagout utstyr til sikkerhetsbrytere. 

Dette sier arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 12-6 tar for seg krav til utførelsen av vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr. Loven setter tydelige krav til at vedlikeholdsarbeidet kun skal skje når maskinene er stoppet, og energitilførselen er kuttet.

Hvis det ikke er mulig, må det iverksettes vernetiltak for å utføre vedlikeholdsarbeidet farefritt eller utenfor faresonene. Vedlikeholdsarbeid med utstyr i drift må være et unntak og krever spesielle forholdsregler for å sikre arbeidstakernes sikkerhet.

Fast plass til sikkerhetsutstyret

Ved å praktisere «Lås og merk»-metoden ved vedlikehold av maskiner, sørger man for å identifisere farlig energi og låse og merke utkoblingsenheter før arbeidstakere beveger seg inn i farlig sone og starter vedlikeholdsarbeid. På den måten sikrer man at ingen deler av maskinen som kan være farlige, starter eller utløses mens noen jobber med dem.

For å kunne gjennomføre denne essensielle sikkerhetsrutinen, er det viktig at sikkerhetsutstyret er enkelt å finne. Derfor har Gylling Teknikk utviklet en praktisk boks for oppbevaring av Lockout/tagout-utstyr til sikkerhetsbrytere.

Med en fast plass til sikkerhetsutstyret, blir det enklere for arbeiderne å få tak i det de trenger raskt når de skal gjennomføre «Lås og merk»-prosedyrer i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Du finner mer informasjon om dette produktet og annet sikkerhetsutstyr som forbedrer sikkerheten i virksomheten din Lockout | Komplette sikkerhetspakker - Gylling.