Vi forbereder messevåren 2023

Gylling kommer til en by nær deg til våren

Vi starter i Trondheim

Dato Hva Hvor
29.-30. mars El i Midt messe Trondheim
18. april El i Nord Messe Bodø
20. april El i Nord Messe Tromsø
26.april EuroExpo messe Bergen
01. juni Buskerudmessen Mjøndalen