AB Elektro

"Gutta hos Gylling har virkelig peiling på Victron. Det kom til nytte da vi skulle sette opp verdens nordligste hybridstasjon."

Ole Aleksander Isaksen, prosjektingeniør, AB Elektro

(Bilde: AB Elektro)

Verdens nordligste oppdrettsflåte og strømstasjon

Langs finnmarkskysten har oppdrettsnæringen stasjonert seg med flåter, inne i avsidesliggende fjorder, under svært tøffe forhold. Her er det verken tilgang til nettstrøm eller internett og flåtene seg imellom sliter med radiosignal. Dette løses ved å sette master på de mest sentrale fjelltoppene rundt om i fjordene. I disse mastene er det antenner som peker mot masten på nabofjellene og ned mot flåtene. Slik viderefører de kommunikasjonen med radio og sikrer internettilgang.

Strøm er en utfordring på disse fjelltoppene, for de har som oftest ikke tilknytning til strømnettet.

AB Elektro ble i den forbindelse kontaktet angående et ønske om en frittstående «nodebu» som skulle levere strøm til de forskjellige transmitterne. «Nodebuen» skulle ligge ved Áksonjárga helt ute ved kysten på vestsiden av Magerøya med ca 10 km i luftlinje til nærmeste vei, og i tillegg i overkant av 200 moh. med en så bratt stigning at helikopter var eneste transportmulighet mesteparten av året.

En eventuell service av strømstasjonen ville derfor også bli svært kostbar, så det var veldig viktig at alt av utstyr var nøye utvalgt og funket uten problemer.

AB Elektro forsto med en gang at det var Victron-produkter som måtte benyttes, da de har produkter for enhver off-grid innstallasjon som finnes, selv i nordlig klima. Utfordringen lå mer i hva som var de beste produktene i dette tilfellet, og det var her Gylling kom inn. Gylling reiste opp til Alta  for å jobbe frem et forslag til denne nodebuen sammen med AB Elektro.

Installasjonen gikk smertefritt og stasjonen er nå selvgående uten problemer, AB Elektro og sluttkunden deres er veldig fornøyde med resultatet. Som et bevis på hvor fornøyd de er, så er ny strømstasjon allerede bestilt, til enda en fjelltopp der de trenger strøm for å sørge for kommunikasjon mellom flåtene.

Nå kan AB Elektro trygt si at «Vi er i stand til å levere strøm der det ikke er tilgjengelig».

Ved å benytte seg av produktene til Victron og ekspertisen til Gylling, så skal AB Elektro fortsette å levere alle slags typer installasjoner som kundene trenger, uansett hvor avsidesliggende.

Ta kontakt for å høre mer om Victronprodukter